Oficiālie Čempionāta Partneri:
Seko mums:
FIA ERC 8 POSMI | PORTUGĀLE | SPĀNIJA | LATVIJA | POLIJA | ITĀLIJA | ČEHIJA | KIPRA | UNGĀRIJA |
DROŠĪBAS NOTEIKUMI

VIENMĒR ATCERIES – DROŠĪBA PIRMAJĀ VIETĀ!

 * Vienmēr rūpējies par savu drošību

 * Novieto savu auto drošā vietā

 * Klausi drošības tiesnešu norādījumus

 * Ievēro visas sacensību norādes

 * Atrodies norādītājās skatītāju zonās

 * Neatrodies aizliegtajās zonās

 * Neuzturies uz ātrumposma ceļa un nestaigā pa to

 * Izvēlies savu vietu rallija vērošanai pirms startē sporta automašīnas

 * Uzklausi oficiālo personu paziņojumus

 * Esi gatavs neparedzētām situācijām

 * Nekādā gadījumā bez drošības tiesneša atļaujas nešķērso trasi

 * Nestāvi ar muguru pret rallija trasi

 * Izturies atbildīgi, kā arī palīdzi un iesaki citiem atrasties drošā vietā!

 * Nepiemēslo apkārtni! Saudzē dabu!

 * Neriskē ar savu dzīvību, lai uzņemtu foto vai video

 * Atceries, ka rallija automašīnas:
Līkumus var izbraukt plaši
Var ‘griezt’ jeb samazināt izbraukšanas trajektoriju
Uzmest gaisā akmeņus

 * Skatītājiem jāievēro drošības tiesnešu norādījumi. Skatītāji, kuri ignorē lūgumu pārvietoties uz citu vietu, ar savu rīcību apdraud savu un citu cilvēku drošību. Ja šāda situācija notiek, drošības tiesnesim ir tiesības informēt ātrumposma atbildīgo, kurš nekavējoties reaģēs, pieņemot lēmumu, kas var būt arī konkrētā ātrumposma apturēšana vai atcelšana.

 * Rallija laikā var būt putekļi, kas var traucēt redzamību. Sacensību laikā automašīnas var nebraukt ar noteikto laika intervālu, bet pietuvoties ātrāk nekā plānots. Pirms šķērso rallija ceļu, vienmēr pārliecinies, ka netuvojas automašīna, kā arī seko trases tiesneša norādījumiem!

 * Ievēro zīmes un norobežojošās lentas! Stāvi drošā attālumā no trases – norobežojošā lenta Tevi nepasargās no negadījuma, bet drošas vietas izvēle gan!

 * Ja ir izsludināts ugunsnedrošais periods, ir aizliegts kurināt ugunskurus mežā un purvos. Nekad neatstāj ugunskuru bez uzraudzības! Ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana beigusies. Nemet uz zemes degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus!

 * Bērniem vienmēr ir jābūt pieaugušo uzraudzībā, pieaugušie uzņemas pilnu atbildību par bērnu drošību!

 * Trasi vispārējai kustībai atver automašīna ar rūtota karoga uzlīmēm un bākugunīm. Pēc ātrumposma atvēršanas, brauc pa to tikai ātrumposma braukšanas virzienā!

 * Rallija pārbraucienos un pēc rallija vērošanas pie stūres uzvedies prātīgi, nebrauc agresīvi un pārdroši, neapdraudi savu un līdzcilvēku dzīvības! Tu atrodies uz koplietošanas ceļiem, un Tev nav jāatkārto redzētais trasē!